Een globe is een schematische voorstelling van een hemellichaam. Een globe-drager beheerst dit lichaam. De Globes van Bart De Zutter zijn oorspronkelijke uitvergrotingen van ruimtelijke insectenroutes, al hun wegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vertonen een organische groeiwijze zonder begin of einde. De veranderende schaduwen gaan in dialoog met het werk en hun ontstane bewegingen vloeien verder in het werk. Het thema Globe verwijst naar Yggdrasil, de Wereldboom uit de Noordse kosmogonie, symbool voor de eindeloze vertakte vorm van alles wat is.

Comments are closed.